Manuele Therapie

Manuele therapie is een uitbreiding op de kinesitherapie. Bij kinesitherapie wordt er lokaal gewerkt, in de manuele therapie kijken we meer naar de onderlinge relaties tussen de verschillende onderdelen van het lichaam. We gaan de klachten vanuit biomechanische-, neurofysiologische- en fasciale weg benaderen. Alles binnen een bio-psycho-sociale model.

Manuele therapie is een efficiënte en geschikte therapie voor elke leeftijd, voor elk beroep alsook voor intensieve sportbeoefenaars.

Een manueel therapeut zal u ook advies geven ter preventie van klachten of ergonomische tips geven.

www.imft.org

www.mathera.be