Deconventie

Het streven naar een kwaliteitsvolle- en up-to-date behandeling kan enkel wanneer daar ook een eerlijk en evenwichtig honorarium tegenover staat. Omdat dit binnen de huidige afspraken met de overheden absoluut niet het geval is, zijn al onze therapeuten gedeconventioneerd.

Indien u hierover vragen heeft, kan u uw behandelende therapeut daarover aanspreken.

Belangrijk!

Voor patiënten met bepaalde chronische aandoeningen of andere problemen (WIGW-zegel), blijven de tarieven en terugbetalingsvoorwaarden gelden zoals de conventie dit voorschrijft.