Kinesitherapie

Kinesitherapie is een paramedische discipline die zich ondermeer bezighoudt met het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat. Met kinestherapie kunnen functiestoornissen en de daaraan gekoppelde beperkingen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. Er wordt gestreefd naar een verbetering van de functionele capaciteit van het houdings- en bewegingsapparaat, waardoor een meer gebalanceerde houding en beweging mogelijk wordt. Indien er structurele beperkingen zijn leren we de patiënt zo goed mogelijk met deze beperkingen om te gaan en zijn/haar functionaliteit te optimaliseren.

Een multidisciplinaire samenwerking is essentieel in de huidige gezondheidszorg. Artsen, osteopaten en kinesitherapeuten hebben elk hun eigen benadering waardoor ze elkaar aanvullen. De communicatie tussen de verschillende disciplines en de afstemming van behandelingen op elkaar draagt bij tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënten.