Manuele lymfedrainage ad modum Vodder

Het lymfestelsel, bestaande uit lymfvaten en -klieren, speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen en behouden van een ideale cellulaire leefomgeving binnen ons lichaam. Het is namelijk het lymfevocht dat zorgt voor de voedende, zuiverende en drainerende functies die essentieel zijn voor de gezondheid van onze cellen.

Lymfedrainage is een natuurlijk proces dat autonoom door het lichaam wordt uitgevoerd. Echter kan dit proces bemoeilijkt worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van het lymfevocht manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden. Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel.

Manuele Lymfdrainage volgens Vodder ligt aan de basis van de complex fysische oedeemtherapie zoals deze nu gekend is. Daar waar initieel de manuele drainage de hoofdbrok op zich nam is de oedeemtherapie nu zodanig geëvolueerd dat de manuele drainage slechts een onderdeel is, naast zwachtelen, tapen, oefentherapie en instructies. Daarnaast is de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

 • Zwellingen (oedeem) ; bv. lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie.

 • Verstuikingen.

 • Bloeduitstortingen.

 • Spierpijnen en spierletsels.

 • Dystrofieën.

 • Reuma (ontstekingen).

 • Slijtage.

 • Klachten aan het zenuwstelsel ; bv. M.S. , gezichtsverlamming, migraine.

 • Klachten als gevolg van stress ; bv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidproblemen.

 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen.

 • Huidproblemen ; bv. chronische eczeem, acné, littekens.

 • Longaandoeningen ; bv. chronische bronchitis, longemfyseem, astma.

 • Bloedcirculatiestoornissen; bv. glaucoom, etalageziekte, open wonden.

 • Orgaanklachten ; bv. de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt.

https://www.mldv.be/