Osteopathie

Osteopathie is een holistische benaderingswijze van het menselijk lichaam, waarbij de gezondheid van het individu in zijn omgeving centraal staat. Of zoals het in het boek “Foundations for Osteopatic Medicine” geformuleerd wordt: 

“Osteopathische geneeskunde” is een filosofie, een wetenschap en een kunst. Deze filosofie heeft als uitgangspositie het concept van eenheid tussen structuur en functie in gezondheid en ziekte bij het levende humane organisme. Deze wetenschap omvat biologische, gedragsmatige, biochemische, fysische en mentaal - gerelateerde kennis voor het tot stand brengen en herstellen van gezondheid. Dit zowel in de optiek van herkenning als preventie, behandeling en verlichting van ziekte. De kunst is het toepassen van de filosofie in de praktijk in al zijn dimensies en specialisatie. "

 

Referentie : Robert C. 'Foundations for Osteopathic Medicine'- Amer. Osteopathic Association

https://www.upo.be/

https://www.osteopaat.vlaanderen/