Applied kinesiology

Applied kinesiology (AK) is een systeem om aan de hand van spiertesten de onevenwichten in het bewegingsapparaat, de relaties tussen deze onevenwichten en de klachten van de patiënt op te sporen. Hoewel er gesproken wordt van sterke- en zwakke spieren, wordt niet de spierkracht geëvalueerd, wel de neurologische aansturing van een spier.

Deze methode vult bestaande onderzoeks- en behandeltechnieken aan en maakt het mogelijk efficiënter te kunnen werken. Net als in de osteopathie gaat men er in de AK vanuit dat correct functioneren mogelijk is indien elk onderdeel van het lichaam op zich en in relatie met elkaar correct functioneert.

Uit: "Applied Kinesiology, Synopsis, D.S. Walther"

www.icakbenelux.be