Manuele fascia therapie

“Fascia” is het bindweefsel waarmee heel het lichaam doorweven is. Fascia speelt een belangrijke rol in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Samen met het autonoom zenuwstelsel en het hormonaal stelsel beïnvloed het de graad van spierspanning, het bewegingspatroon, de bloedcirculatie, de hormoonhuishouding, het stresssysteem, de manier van emotioneel reageren, ons denken en bijgevolg ook ons gedrag. De “fascia” neemt een sleutelpositie in, in het ontstaan van allerhande klachten en aandoeningen.

Fasciatherapie is een respectvolle, zachte-, niet manipulatieve vorm van manuele therapie.

Met zachte bindweefseltechnieken trachten we de fascia zijn soepelheid terug te geven. Zowel biomechanisch, visceraal, als ook craniaal. Er wordt rekening gehouden met vitale, psychologische en gedragsmatige factoren die een problematiek doen ontstaan of in stand houden.

Zowel acute- als chronische klachten behoren tot het behandeldomein. De doelgroep is zeer uitgebreid, van kind tot volwassene, sporter tot niet sporter, iedereen met klachten van het bewegingsapparaat kan vanuit de fascia therapie geholpen worden.

www.fascia.be

www.corebiz.nl/fascia/